Znacznie pisma

Media

Znacznie pisma

Pismo wraz ze swoim włóknistym towarzyszem, który w późniejszych latach był niejednokrotnie modernizowany, przez całe tysiąclecia były najistotniejszym, bo jedynym, środkiem masowego przekazu. Doskonale zdawała sobie z tego sprawę młodopolska cyganeria, która przy całym swoim egocentryzmie i nadmiernym spożywaniu szmaragdowego płynu, z uporem maniaka tłumaczyła zagraniczne teksty największych filozofów i czczonych literatów, zaopatrując ówczesne społeczeństwo w kulturalne perełki. Doceniali je również konspiratorzy Drugiej Wojny Światowej, którzy o tym co się dzieje na froncie i w kraju, dowiadywali się właśnie z nielegalnie prowadzonych czasopism. Jednak już wtedy w skromnym gronie nośników informacji znajdowało się radio wraz ze swoimi falami elektromagnetycznymi, które po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 1900 roku. Ogromne pudła z odstającymi antenami bardzo szybko zyskały uznanie i co ciekawe, nie straciły go nawet wtedy, kiedy na ich drodze stanęły nowe konkurencyjne cuda wynalazców.

Pozostałe


  • Media vs. człowiek

    Życie w centrum chaosu informacyjnego, gdzie wszystkie "niusy" dosłownie prześcigają się w jak najszybszym dotarciu do świadomości potencjalnego odbiorcy to w dwudziestym pierwszym wieku kwestia dotycząca większej części społeczeństwa. Wyjątkiem są tutaj ludzie z różnych przyczyn niemający dostępu do...

  • Internet łączy ludzi

    Takim hasłem możemy przypisać jedną z funkcji środkami masowego przekazu, którym oczywiście jest Internet. Za jego pomocą najczęściej w obecnych czasach podtrzymywane są więzi między ludźmi. Ponadto co ciekawe, za jego pomocą tworzone są nowe więzi między ludźmi, którzy mieszkają w tym samym mieści, w tym samym kraju lub w zupełnie odległych kontynentach na całym świecie...

  • Kolejne wydarzenia historyczne

    Po wydaniu pierwszej na świcie imitacji gazety, która na swój sposób przypominała środki masowego przekazu można stwierdzić, że jej dostępność była mocno ograniczona. To jednak zmieniło się dopiero trzysta lat po ty wydarzeniu. W siódmym wieku naszej ery w Pekinie została wydana pierwsza gazeta drukowana, która była dostępna dla wszystkich...

  • Copyright @ 20103