Media

Zestaw informacyjny

W tym przypadku śmiało możemy wyróżnić pierwszy zestaw funkcji, który zawiera odpowiednio pogrupowane oraz przyporządkowane elementy funkcyjne środków masowego przekazu. W tym przypadku chodzi oczywiście o przekazywanie informacji do opinii publicznej. Tak skrócie można określić genezę działania tego rodzaju opisywanego zestawu informacyjnego. Odpowiedzialny jest on za dostarczanie i przekazywanie informacji do opinii publicznej w kraju oraz na całym świecie. Ponadto Mozę on pełnić funkcję związaną z polityką krajową oraz światową. Mianowicie w tym przypadku chodzi oczywiście o wskazanie swoistego rozkładu sił oraz ingerencji w Politykę przez odpowiednie partie oraz osoby publiczne, czyli polityków. Ponadto zestaw opisywany w niniejszym tekście grupuje również funkcję, która odpowiada za ułatwienie społeczeństwu rozwoju oraz przyswajania nowych technologii. Jak idąc, wszystkie tego rodzaju wyżej wymienione funkcje są bardzo ważne w naszym społeczeństwie. Powinny być szanowane i respektowane.

Pozostałe


  • Mobilizacja

    Mobilizacja medialna, jak sama nazwa wskazuje skłania nas do podjęcia jakich kolwiek decyzji oraz działań. Mobilizacja w życiu człowieka jest bardzo ważna. To ona bardzo często odpowiada za pewne ruchy oraz działania przeprowadzane przez nas w naszym życiu. Bez motywacji bardo często człowiek wycofuje się oraz nie chce dalej wykonywać niektórych działań...

  • Nowe możliwości

    Kiedy jedenastego września 2001 roku makabryczny atak terrorystyczny na nowojorskie wieże World Trade Center uśmiercił przeszło trzy tysiące ludzi, unicestwiając tym samym same drapacze, nie było na świecie osoby, która nie obserwowałaby tego zdarzenia na bieżąco. Telewizory były włączone prawdopodobnie we wszystkich wstrząśniętych domach na świecie...

  • Piąty rodzaj osobowości

    Oczywiście opisywany w niniejszym tekście rodzaj został wyodrębniony na podstawie badań przeprowadzonych w zestawieniu człowieka i środków masowego przekazu. Media w tym przypadku jednak nie odgrywają znaczącej roli w życiu człowieka. Piąty rodzaj osobowości obejmuje wszystkich ludzi samotnych, tak zwanych samotników. nie mają oni bliższego kontaktu ze światem oraz środkami...

  • Copyright @ 20103