Media

Wywiady

Jednym z rodzajów metod badawczych są oczywiście rozmowy i wywiady, które mogą być prowadzone oraz organizowane na podstawie wielu kryteriów. W tym przypadku możemy wyróżnić swoiste wywiady oraz rozmowy w których uczestniczy wiele osób. Istnieją również rozmowy sam na sam pacjentem. W takich właśnie rozmowach występuje sowite zaufanie pacjenta do osoby przeprowadzającej wywiad. Nie ma w tym przypadku niepotrzebnego stresu, który jest po prostu wywoływany przez większą ilość osób w grupie. Wywiady indywidualne pozwalają na o wiele więcej. Są po prostu efektywniejsze i bardziej skuteczne. Jednak wywiady w większych grupach są również potrzebne. Należy nacz. Opinię na dany temat. Oczywiście w tym przypadku wszystko współgra ze osoba w ścisłej postaci z środkami masowego przekazu oraz mediami. Nie mówimy o terapiach dla uzależnionych czy innych tego rodzaju pomocach psychologicznych. Właśnie badania medialne były przeprowadzane w ten sposób. To pozwoliło na określenie wielu typów osobowości.

Pozostałe


  • Piąty rodzaj osobowości

    Piąty, ostatni rodzaj osobowości, jak możemy się domyśleć jest najmniej pozytywny oraz najbardziej unikany poprzez innych ludzi. Niestety nawet tego rodzaju osobowość występuje w naszych otoczeniach codziennego życia. Wystarczy się jedynie dobrze przyjrzeć...

  • Pierwsze gazety Polskie

    W Polsce również rozpoczęto wydawanie oraz redagowanie gazet. Pierwszą gazetą, która została wydana w języku polskim były „Nowinki z Konstantynopola”. Jednak nie została ona wydana na terenie polski. Dopiero pierwszą, prawdziwie polską produkcją gazety możemy uznać tytuł „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”...

  • Nowe możliwości

    Kiedy powstał pierwszy odbiornik telewizyjny przypuszczalnie nikt nie podejrzewał, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat stanie się on jednym z najważniejszych informatorów, dzięki któremu będziemy mieć jako tako pojęcie o tym, co się dzieje na świecie. Jednak czas weryfikuje wszystkie nasze tezy i przypuszczenia. Kie...

  • Copyright @ 20103