Media

Twierdzenia teorii

Teoria funkcjonalistyczna ponadto posiada swoiste twierdzenia. W tym przypadku jednak możemy wyróżnić obecność jednego twierdzenia. Teoria opisywana w niniejszym tekście wyróżnia twierdzenie, że środki masowego przekazu liczą się jedynie ze zdaniem powszechniejszej oraz tej liczniejszej grupy odbiorców. Media nie biorą pod uwagę mniejszości. W tym przypadku jednak zdania są podzielone. Niestety jednak bardzo często możemy zauważyć treści, które są przykładem tego rodzaju twierdzenia. Trafiają one jedynie do osób, które posiadają podobne zdanie oraz pogląd, licząc na to, że pod wpływem większości, mniejszość ludności zmieni zdanie na dany temat. Środki masowego przekazu to swoista broń, która może być użyta przeciwko nam. Należy pamiętać, że to my posiadamy własne zdanie oraz opinie. Nie należy w przypadku zbytniego nacisku ze strony środków masowego przekazu od razu zmieniać zdania oraz postawy na dany temat. Było by to posuniecie bardzo nierozważne oraz niosące za sobą nieoczekiwane zmiany.

Pozostałe


  • Trzeci rodzaj osobowości

    W tym przypadku nie ma możliwości jasnego określenia, który wariant możemy przypisać do danej osoby. Środki masowego przekazu są swoistym narzędziem manipulacji ludzi. Manipulacja tego rodzaju często jest stosowana w dobrych zamierzeniach. Niestety bardzo często są również negatywne skutki tego rodzaju zjawiska...

  • Zestaw funkcji rozrywkowych

    Pierwszą taką funkcją jest oczywiście organizowanie różnego rodzaju zabaw, odprężenia oraz metod relaksacyjnych. Jak widać, są to bardzo potrzebne metody w codziennym życiu każdego człowieka. Funkcja tego rodzaju opisywana w niniejszym tekście pozwala na relaks oraz odprężenie, które bardzo często potrzebne jest po całym dniu zmagań z codziennymi trudnościami...

  • Znaczenie pisma

    Doceniali je również konspiratorzy Drugiej Wojny Światowej, którzy o tym co się dzieje na froncie i w kraju, dowiadywali się właśnie z nielegalnie prowadzonych czasopism. Jednak już wtedy w skromnym gronie nośników informacji znajdowało się radio wraz ze swoimi falami elektromagnetycznymi, które po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 1900 roku...

  • Copyright @ 20103