Media

Trzeci rodzaj osobowości

Trzeci rodzaj osobowości, który został wyodrębniony na podstawie badań przeprowadzonych w zestawieniu człowieka oraz środków masowego przekazu jest jeszcze bardziej charakterystyczny oraz obiecujący. W tym przypadku mamy do czynienia z osobowością, która posiada ukryte wpływy, lub której wpływy tego rodzaju na innych ludzi niestety maleją. W tym przypadku nie ma możliwości jasnego określenia, który wariant możemy przypisać do danej osoby. Środki masowego przekazu są swoistym narzędziem manipulacji ludzi. Manipulacja tego rodzaju często jest stosowana w dobrych zamierzeniach. Niestety bardzo często są również negatywne skutki tego rodzaju zjawiska. Gdy ludzie to oznaczą, osobowość opisywana w danym tekście traci na popularności oraz swoich wpływach. Wówczas posiada znacznie mniejsze wpływy na decyzje innych ludzi. Nie dziwi więc fakt, że opisywana w niniejszym tekście osobowość ukształtowana na zasadzie oraz genezie działania środków masowego przekazu nie jest lubianą osobowością przez ludzi oraz samego osobnika.

Pozostałe


  • Przeprowadzanie eksperymentów

    Eksperymenty kojarzą się większości ludzi z laboratoriami, strzykawkami oraz innymi tego rodzaju dewiacjami. Jednak tym przypadku nie ma miejsca na tego rodzaju skojarzenia. Oczywiście chodzi o eksperymenty, które przeprowadzane są na tle środków masowego przekazu. O nich mowa. Tutaj w grę wchodzą rozmowy, działania...

  • Przywódcy

    Osobowości różnego rodzaju zostali wyodrębnieni na podstawie wielu badan przeprowadzonych w bezpośredniej styczności człowieka oraz środków masowego przekazu. Wszystko po to, aby stworzyć swoisty podział człowieka, który potrafi rządzić oraz wykorzystywać swoje wpływy oraz popularność. W tym przypadku powstały dwa główne rozdaje przywódców...

  • Redukowanie napięcia społecznego

    Kolejną ważną funkcją, która bezpośrednio możemy przypisać do zestawu funkcji rozrywkowych jest funkcja, która odpowiada za redukowanie napięcia społecznego. W tym przypadku jest to bardzo ważna funkcja, która pozwala na relaks oraz zmniejszenie napięcia społeczności oraz ludności. Redukowanie napięcia społecznego...

  • Copyright @ 20103