Media

Transmisja kultury

Pod druga profesjonalną funkcję środków masowego przekazu, która została opracowana w 1948 roku na pewno możemy przypisać różnorodne przekazywanie oraz transmisję kultury wiadomości oraz dorobku kulturowego, który jest dorobkiem światowego społeczeństwa. To pokazuje nam, że bez działania środków masowego przekazu w naszym życiu, wiele kultur oraz obyczajów zostało by po prostu zapomnianych prze obecnie funkcjonujące społeczeństwo. To zadaniem mediów jest przypominanie o najważniejszych funkcjach oraz kulturowych wydarzeniach danego terytorium ora całego świata. Ponadto pod funkcją transmisji kultury chowają się również przekazywanie pospolitych i codziennych wydarzeń, które gromadzone są z całego świata. To pozwala być na bieżąco w danych sprawach. W tym przypadku jednak nawet gołym okiem można zauważyć, że środki masowego przekazu są po to, aby przekazywać nam informacje. Harold Lasswell w tym przypadku jedynie odpowiednio sformułował oraz zebrał tego rodzaju pospolitą funkcję w profesjonalną terminologię.

Pozostałe


  • Kolejne funkcje zestawu

    Tego rodzaju funkcja opisywana w niniejszym tekście pozwala dla społeczeństwa na zaakceptowanie prawa oraz polityki w danym kraju oraz na świecie. Ostatnią jednak również bardzo ważną funkcją bezpośrednio należącą do tego rodzaju zestawu jest oczywiście funkcja odpowiedzialna za kreowanie oraz tworzenie nowych autorytetów...

  • Kroniki filmowe

    Jak wiemy, by poprawnie korzystać z tego rodzaju środka masowego przekazu potrzebny jest odbiornik w postaci telewizora oraz antena. Bez tego nie będziemy mogli wykorzystywać informacji, które są podawane na najróżniejszych kanałach telewizyjnych. Wracając do historii. Pierwsze kroniki filmowe w naszym kraju pojawiły się w 1927 roku...

  • Metody badawcze

    To jest ich praca, a bardzo często nawet pasja i swoiste hobby. Nie dziwi więc fakt, że pospolici ludzie, którzy zajmują się innymi sprawami na co dzień nie interesują się takimi rzeczami., Należy jednak pamiętać, że uczeni wkładają w swoją parce całe serce oraz mnóstwo czasu. Metody badawcze są przedstawione do wglądu opinii publicznej w bardzo ogólnym zarysie...

  • Copyright @ 20103