Media

Teoria funkcjonalistyczna

Teoria funkcjonalistyczna jest teorią, która w całym sowim zakresie opisuje wszystkie zależności pomiędzy integracją społeczeństwa miedzy sobą oraz mediami. W tym przypadku opisywana w niniejszym tekście teoria ściśle oddziałuje oraz ingeruje w pracę środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że można ją śmiało wymienić jako jedną z teorii, które współpracują bezpośrednio z środkami medialnymi pojawiającymi się w codziennym naszym życiu. Teoria funkcjonalistyczna w odniesieniu do środków masowego przekazu pokazuje nam jasno, że wszystkie treści oraz informacje przekazywane w mediach są swoistym odniesieniem do tradycyjnych metod. Pokazuje ona nam również, że media starają się zachować wszystkie tradycje oraz stara kulturę. Oczywiście można to zauważyć w wielu funkcjach oraz zadaniach środków masowego przekazu. Nie należy jednak zapominać o nowo tworzonej kulturze oraz nowych trendach. One są również ważne. To swoista przyszłość, która kiedyś będzie traktowana jak obecna kultura.

Pozostałe


  • Przebieg wywiadu

    Badani ludzie po kolei mogli usłyszeć puszczane audycje radiowe w ich obecności. Mieli do dyspozycji dwa przyciski. Zielony oraz czerwony. Jak można się domyśleć, czerwony oznaczał wywołanie negatywnych emocji poprzez wysłuchanie danej audycji radiowej. Zielony natomiast oznaczał te dobre emocje. W ten sposób uczeni oraz psychologowie mogli w bardzo łatwy sposób wyodrębnić poszczególne typy osobowości danego osobnika...

  • Reklama z pomysłem

    Jednak coraz częściej zdarza się tak, że kreatywność człowieka wznosi irytujące reklamy do rangi kontrowersyjnej i na pewno bardzo ciekawej sztuki. Jeżeli zawiedzie pomysłowość twórcy, to zawsze można zadowolić się znaną twarzą, która swoją wpływową osobą z powodzeniem będzie mógł zarekomendować dany produkt, zapewniając mu wysokie dochody ze sprzedaży i poruszenie w mediach...

  • Środki masowego przekazu

    Środki masowego przekazu obecnie są bardzo powszechnie wykorzystywane. Media, czyli zamienna nazwa tego rodzaju środków są obecne w naszym życiu na każdym krok. Wiele form przekazywania informacji oraz dzielenia się informacjami działa właśnie na zasadzie środków masowego przekazu...

  • Copyright @ 20103