Media

Szkolenie żołnierzy

Środki masowego przekazu były również bardzo dobrym sposobem, który sprawdzał się podczas szkolenia żołnierzy. Medialne środki wykorzystywane były podczas drugiej oraz pierwszej wojny światowej. Jednak ich większa obecność oraz zastosowanie możemy śmiało zauważyć podczas trwania drugiej wojny światowej. Wówczas po prostu były bardziej rozwinięte. Uczeni oraz psychologowie stwierdzili, że za pomocą środków masowego przekazu oprócz podnoszenia słabego morale żołnierzy, wykorzystywano je również do przeprowadzania szkolenia. Jak wiemy, dobry żołnierz to taki, który wie na temat posługiwania się sprzętem wojennym wszystko. Ponadto musi umieć radzić sobie na froncie. Nie dziwi więc fakt, że cenne wskazówki przekazywane były za pomocą środków masowego przekazu. To pokazuje w tej chwili nam, jak bardzo media wpływały na życie wielu ludzi, którzy za pewne dzięki nim przeżyli walki na froncie oraz drugą wojnę światową Wielu z nich to właśnie dzięki mediom oraz swojej determinacji zawdzięcza dalsze życie.

Pozostałe


  • Osoby medialne

    W tym przypadku jednak największe wpływy posiadają osoby, które niestety nie pochodzą z naszego kraju. Możemy śmiało wyróżnić takie osobistości tworzące środki masowego przekazu oraz mające znaczny wpływ na ich rozwój jak: Lewis Mumford, który był amerykańskim filozofem techniki oraz Paul Virilio Był to francuski filozof, teoretyk kultury oraz techniki...

  • Podział ludzi

    Nie każdy człowiek jest taki sam. Możemy inaczej odbierać oraz rozumieć różnorodne informacje i wydarzenia. Nie dziwi więc fakt, że informacje dostarczone za pomocą środków masowego przekazu kształtują w nas odmienne osobowości oraz cechy charakteru. Takich różnorodnych osobowości jest wiele...

  • Prestiż oraz popularność

    Nie należy jednak się tym za bardzo martwić, gdy mamy pewność, że wykonujemy swoją prace oraz wykorzystujemy swoje wpływy jedynie w dobrych celach. Mimo to, istniej wielu przywódców oraz osób, które posiadają charakterystyczną osobowość wyodrębnioną na podstawie środków masowego przekazu, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć prestiż, zaufanie oraz popularność...

  • Copyright @ 20103