Media

Rozkwit telewizji

Jak możemy się spodziewać, w pierwszych latach pojawienia się telewizji w naszym kraju, nie cieszyła się można zbyt ogromną popularnością. Tak tez również było. Niestety wybuch drugiej wojny światowej nie przysłużył się rozpowszechnieniu telewizji w naszym kraju. Wówczas wiele standardów oraz technologii bezpośrednio przynależących do środków masowego przekazu zostało zdegradowanych. Władze wręcz zakazywały tego typu mediów. Wszystko po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się powstawania buntów oraz zrzeszeniu ludności. Nie dziwi więc fakt, że media już w tamtym okresie było na bardzo wysokim poziomie rozwoju. To nam jedynie potwierdziło tego rodzaju tezę. Prawdziwy rozkwit telewizji datowany jest na lata pięćdziesiąte oraz siedemdziesiąte. Wówczas dostęp odo oborników telewizyjnych był o wiele lepszy. Ponadto nie nękali nas już sąsiedzi ani wojny światowe. Czasy tego rodzaju były wymarzonymi czasami do rozwoju środków masowego przekazu. Tak również się stało, a telewizja polska jest znakomitym tego przykładem.

Pozostałe


  • Funkcja prywatna

    Wielu osobników, którzy zostali wyodrębnieni na podstawie badań w zestawieniu człowieka i środków masowego przekazu wykorzystuje informacje oraz swoje wpływy do poczynań publicznych. W tym przypadku możemy wyróżnić osoby, które nie mają bardzo dużych wpływów, ale jednak mogą w małym stopniu wpłynąć na decyzję różnorodnych organów...

  • Funkcje mediów

    W tym przypadku możemy wyróżnić wiele funkcji, jakie niosą za sobą środki masowego przekazu. Jednak te funkcje są widoczne przez na gołym okiem. Wpływ na człowieka, kształtowanie opinii, przekazywanie najróżniejszych wydarzeń ze świata. To widać na p[pierwszy rzut oka. Jednak uczeni oraz psychologowie od...

  • Funkcje zestawu korelacyjnego

    Do kolejnych bardzo ważnych oraz istotnych funkcji zestawu korelacyjnego na pewno możemy zaliczyć funkcję socjalizacyjną. Bezpośrednio dotyczy ona społeczeństwa oraz treści, które przekazywane są bezpośrednio do opinii publicznej. Nie dziwi wiec fakt, że jest to bardzo ważny zestaw, który gromadzi istotne dla nas...

  • Copyright @ 20103