Media

Rodzaje mediów

W tym przypadku do środków masowego przekazu możemy zaliczyć wiele rodzajów środków, dzięki który mamy możliwość komunikowania się ze społeczeństwem na całym świecie. Środki masowego przekazu odpowiadają za wiele procesów wykorzystywanych wśród społeczeństwa. W tym przypadku możemy wyróżnić rodzaje mediów. Jest ich bardzo dużo, a każdy charakteryzuje się innymi właściwościami oraz genezą działania. Nie dziwi iwę fakt, że są różnorodne oraz powszechnie wykorzystywane. Środki masowego przekazu bardzo często utożsamiane są jako elementy kultury masowej. Jest w tym bardzo dużo prawdy. W pewien sposób ustalają one tego rodzaju kulturę. Do takich rodzajów środków masowego przekazu z pewnością możemy zaliczyć takie media jak: prasa, radio, telewizja, Internet, książka, film, plakat, kino oraz wiele, wiele więcej innych rodzajów mediów. W tym przypadku do głębszych oraz bardziej wymagających mediów możemy zaliczyć również teatr. Innymi słowy, wszystko to, co przekazuje nam informacje oraz kształtuje nasza osobowość.

Pozostałe


  • Profesjonalna terminologia

    Dlatego określono profesjonalną terminologię tego rodzaju. Oczywiście pasuje ona do obydwu terminów. Wszystko po to, aby uświadomić społeczeństwu że media oraz środki masowego przekazu to jedno i to samo. Oznaczają one wszystkie takie same pojęcia oraz wydarzenia i mogą być wykorzystywane zamiennie...

  • Historia mediów

    Wówczas oczywiście wydano pierwszy egzemplarz gazety, która była odręcznie wykonywana na pergaminach. Niestety jak można się spodziewać, nazwanie tego środka przekazu masowym nie było tak do końca prawdą. Zapiski tego rodzaju były dostępne tylko dla zamożnych mieszkańców dworu cesarskiego...

  • Kolejne wydarzenia historyczne

    Oczywiście dla tych, których mogli pozwolić sobie na jej zakup. Jednak nie było z Tm problemu. Drukowana gazeta nie miała ograniczeń w sprzedaży. Oczywiście nie anglezy jej porównywać do obecnych standardów. Niegdyś termin masowy środek przekazy był zupełnie inaczej rozumiany. Nie myślano o wydawaniu gazety na cały świat...

  • Copyright @ 20103