Media

Przebieg wywiadu

W tym przypadku chodzi oczywiście o rodzaj badania, które ma na celu wyjaśnienie oraz przypisanie danej osoby do odpowiedniego typu osobowości na podłożu środków masowego przekazu. Chodzi w tym przypadku oczywiście o opisywaną metodę Fokus. Jest to pewien rodzaj wywiadu. Przeprowadzano badanie na zasadzie słuchu. Badani ludzie po kolei mogli usłyszeć puszczane audycje radiowe w ich obecności. Mieli do dyspozycji dwa przyciski. Zielony oraz czerwony. Jak można się domyśleć, czerwony oznaczał wywołanie negatywnych emocji poprzez wysłuchanie danej audycji radiowej. Zielony natomiast oznaczał te dobre emocje. W ten sposób uczeni oraz psychologowie mogli w bardzo łatwy sposób wyodrębnić poszczególne typy osobowości danego osobnika. Wszystko oczywiście na podstawie śródków masowego przekazu. W tym przypadku chodzi oczywiście o audycje radiowe, które były wówczas masowo wykorzystywane na całym świecie. Uczeni oraz psychologowie badali zależności negatywnych oraz pozytywnych skutków wywołanych przez dany środek masowego przekazu.

Pozostałe


  • Osobowość druga

    Jest to działanie jedynie na własną rękę. Bardzo często taki wpływ wywierany jest właśnie za pomocą środków masowego przekazu. Osobowość ludzi wpływowych jest bardzo charakterystyczna. W zależności od zamierzeń Mozę to być pozytywna cecha. Niestety jednak zamierzenia nie zawsze są dobre. Wówczas możemy śmiało wyróżnić negatywne cechy danej osobowości...

  • Podział medioznawstwa

    Jak widać jest wiele działów oraz pod działów opisanej w niniejszym tekście nauki. Nie dziwi więc fakt, że na uczelniach powstają wciąż nowe kierunki tego rodzaju. Wszystko po to, aby jak najlepiej zgłębić tajniki wszystkich środków masowego przekazu. Pozwala to na wyszkolenie nowych absolwentów, którzy o danym środku masowego przekazu będą wiedzieć praktycznie wszystko...

  • Przebieg eksperymentu kontrolowanego

    Określona liczba badanych osób jest dzielona na dwie grupy. Jedna grupa poddawana jest działaniu jednego rodzaju środków masowego przekazu, druga zupełnie innego. Przed badaniem przeprowadzany jest wywiad. Po zakończeniu działań oraz wyemitowania środków masowego przekazu znów przeprowadzane są wywiady. Później następuje konfrontacja dwóch grup...

  • Copyright @ 20103