Media

Przebieg eksperymentu kontrolowanego

Możemy sobie zadać podstawowe pytanie, w jaki sposób przeprowadzane są eksperymenty kontrolowane, które mają na celu określenie do jakiego typu osobowości należymy? Jak to wszystko się odbywa orz w jaki sposób uczeni mogą tym faktem przypisać nas do danego typu? Odpowiedź o organizację jest bardzo prosta, jednak w jaki sposób uczeni oraz psychologowie potrafią określić do jakiej grupy osobowości należymy jest o wiele trudniejsza i wręcz nie możliwa do zrozumienia przez nie wtajemniczonego laika w tych sprawach. Uczeni po prostu badają zachowanie i na tej podstawie potrafią określić i przypisać nas do danej kategorii. Przebieg eksperymentu kontrolowanego wygląda następująco. Określona liczba badanych osób jest dzielona na dwie grupy. Jedna grupa poddawana jest działaniu jednego rodzaju środków masowego przekazu, druga zupełnie innego. Przed badaniem przeprowadzany jest wywiad. Po zakończeniu działań oraz wyemitowania środków masowego przekazu znów przeprowadzane są wywiady. Później następuje konfrontacja dwóch grup.

Pozostałe


  • Ważność mediów

    Nie chodzi w tym przypadku o termin spożycia ani inne żartobliwe terminy. Jednak poprawne podejście do tego rodzaju sprawy oraz odpowiedni dystans na pewno pomoże nam w wielu przypadkach zrozumieć, jak ważne dla naszego życia są środki masowego przekazu. Nie dziwi iwę fakt, że media nie powinny być ignorowane przez nas...

  • Zanik czytelnictwa

    Ludzie bardzo ufnie podchodzą do proponowanych przez media rozrywek i bezmyślnie podążają wytyczoną przez nie ścieżką. Ta bezgraniczna wiara w masowe środki przekazu wbrew pozorom, w co poniektórych wzbudza jeszcze pewnego rodzaju niepokój o ten zestaw pielęgnowanych dawniej wartości, który niestety zanika...

  • Zestaw funkcji rozrywkowych

    W tym przypadku sama nazwa może nam bardzo dożo powiedzieć o funkcjach, które bezpośrednio znajdują się w zestawieniu zestawu rozrywkowego. Oczywiście wszystko ma podłoże środków masowego przekazu. Zestaw funkcji rozrywkowych zawiera wszystkie funkcje, które bezpośrednio możemy przypisać do środków medialnych...

  • Copyright @ 20103