Media

Profesjonalne funkcje mediów

Pierwsze trzy główne profesjonalne funkcje mediów zostały opracowane w 1948 roku przez Harolda Lasswell’a. Jak można zauważyć, stosunkowo późno uczeni oraz psychologowie rozpoczęli pracę nad określaniem oraz opiniowaniem funkcji środków masowego przekazu. Nie zmienia to jednak faktu, że w naszym życiu możemy śmiało wyróżnić obecność tych funkcji, które po prostu są następstwem korzystania z środków masowego przekazu. W tym przypadku nie a znaczenia, z jakich mediów korzystamy. Każde niesie za sobą podobne profesjonalne funkcje, które zostały wynalezione przez uczonych oraz specjalistów z danej dziedziny. Wraz z biegiem lat określano kolejne funkcje, które po prostu jasno oraz klarownie wyjaśniają nam, na jakiej podstawie oraz jak bardzo środki masowego przekazu mają oddziaływać na nasze codzienne Życie. Jest to w stu procentach prawda, która sprawdza się w życiu każdego człowieka, który chociaż w minimalnym stopniu wykorzystuje różnorodne środki masowego przekazu w swoim codziennym życiu.

Pozostałe


  • Ważność mediów

    Wówczas możemy śmiało stwierdzić, że media są swoistym otoczeniem. To środki masowego przekazu są krajobrazem dla naszego życia. Nie należy jest więc ich ignorować ani się przed nimi bronić. Nikt w tym przypadku nie chce nas skrzywdzić. Media są wykorzystywane po to, aby przekazywać informacje oraz podawać nam słuszne dane, które być może wpłyną na nas oraz na nasze widzenie świata...

  • Zestaw kontynuacyjny

    Jedną z funkcji, które bezpośrednio znajdują się w tego rodzaju opisywanym w niniejszym tekście zestawie jest funkcja odpowiedzialna za wyrażanie dominującej kultury oraz promowanie subkultur i innych, mniej popularnych kulturowych zagadnień. W tym przypadku możemy od razu zauważyć, że zestaw tego rodzaju dba o nasz rozwój kulturowy...

  • Charakterystyka wywiadów

    To jest prosta, nie zmienna zasada. Każdy naukowiec orz psycholog o tym wie. Jak już wspominano, wywiady mogą być przeprowadzane w grupie oraz indywidualnie. Oba rodzaje niosą za sobą wiele pożytku oraz innych, charakterystycznych właściwości dla danego typu wywiadu, który jest właśnie przeprowadzany. Należy jednak pamiętać, że wszystko odgrywa się na tle środków masowego przekazu...

  • Copyright @ 20103