Media

Profesjonalna terminologia

Środki masowego przekazu posiadają własną profesjonalną terminologię. Media są również bardzo często wykorzystywane jak termin, który oznacza oczywiście to samo. Jednak środki masowego przekazu są wyrażeniem częściej stosowanym wśród społeczeństwa. W tym przypadku widzimy, że nie zawsze terminologia mediów może kojarzyć się ludziom z tym, samym. Dlatego określono profesjonalną terminologię tego rodzaju. Oczywiście pasuje ona do obydwu terminów. Wszystko po to, aby uświadomić społeczeństwu że media oraz środki masowego przekazu to jedno i to samo. Oznaczają one wszystkie takie same pojęcia oraz wydarzenia i mogą być wykorzystywane zamiennie. Profesjonalna terminologia tego rodzaju oznacza, że środki masowego przekazu to wszystkie środki społecznej komunikacji, które muszą posiadać szeroki zasięg. Istnieje wiele takich środków masowego przekazu. Mamy z nimi styczność każdego dnia oraz w naszym codziennym życiu znajdują Ne powszechne zastosowanie. Nie dziwi więc fakt że media są bardzo ważne w obecnych czasach.

Pozostałe


  • Pierwsze gazety Polskie

    W Polsce również rozpoczęto wydawanie oraz redagowanie gazet. Pierwszą gazetą, która została wydana w języku polskim były „Nowinki z Konstantynopola”. Jednak nie została ona wydana na terenie polski. Dopiero pierwszą, prawdziwie polską produkcją gazety możemy uznać tytuł „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”...

  • Środki masowego przekazu

    Środki masowego przekazu obecnie są bardzo powszechnie wykorzystywane. Media, czyli zamienna nazwa tego rodzaju środków są obecne w naszym życiu na każdym krok. Wiele form przekazywania informacji oraz dzielenia się informacjami działa właśnie na zasadzie środków masowego przekazu. To dzięki nim wiemy co dzieje się na drugim krańcu świata...

  • Rodzaje mediów

    Jest ich bardzo dużo, a każdy charakteryzuje się innymi właściwościami oraz genezą działania. Nie dziwi iwę fakt, że są różnorodne oraz powszechnie wykorzystywane. Środki masowego przekazu bardzo często utożsamiane są jako elementy kultury masowej. Jest w tym bardzo dużo prawdy. W pewien sposób ustalają one tego rodzaju kulturę...

  • Copyright @ 20103