Media

Prestiż oraz popularność

Te dwa słowa na pewno są znane wielu osobom, którzy zajmują się swoistą przywództwem na danych terenach. Jest to dążenie do powiększania prestiżu oraz popularności. Należy pamiętać jednak o rym, że zbyt wysokie ambicje mogą nas ściągnąć na sam dół. Nie należy jednak się tym za bardzo martwić, gdy mamy pewność, że wykonujemy swoją prace oraz wykorzystujemy swoje wpływy jedynie w dobrych celach. Mimo to, istniej wielu przywódców oraz osób, które posiadają charakterystyczną osobowość wyodrębnioną na podstawie środków masowego przekazu, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć prestiż, zaufanie oraz popularność. W tym przypadku jednak nie kończy się to zawsze sukcesem. Co więcej, w większości przypadków kończy się to po prostu sromotną porażką. Społeczeństwo potrafi rozróżnić dobre czyny od tych, które nie są bezinteresowne i posiadają ukryty haczyk. W tym przypadku należy pamiętać, że nasza bron może odwrócić się przeciwko nam. Mowa w tym przypadku oczywiście ośrodkach masowego przekazu wykorzystywanych przez mieszkańców.

Pozostałe


  • Medioznawstwo

    Medioznawstwo jest terminem, który w swoisty oraz bardzo prosty sposób można wyjaśnić. Opisywany w niniejszym tekście termin jest po prostu nauka o środkach masowego przekazu. Nauka tego rodzaju pokazuje uczniom, w jaki sposób przygotowywane są wiadomości oraz treści pokazywane w środkach medialnych dla opinii publicznej...

  • Mobilizacja

    Piątą, jakże ważną oraz profesjonalną funkcją środków masowego przekazu jest mobilizacja. Funkcja opisywana w niniejszym tekście została dodana oraz opracowana razem z funkcją rozrywki, czyli w 1960 roku. Jest to kolejna bardzo ważna funkcja, która pełniona jest przez środki masowego przekazu...

  • Negatywne cechy osobowości

    O nich za pewne nikt nie chciał by rozmawiać, jednak niestety w tym przypadku to nie możliwe. Oczywiście negatywną cechą osobowości na pewno będzie ambicja. Zbyt wysoka ambicja, która przerodzi się w działania nie koniecznie pozytywne. W tym przypadku możemy wyrządzić krzywdę bliskim osobom i zamiast zyskać w oczach innych...

  • Copyright @ 20103