Postawy dekadeckie

Media

Postawy dekadeckie

Takie zjawiska niestety nasuwają bardzo przygnębiającą myśl - czy czasem media z premedytacją nie przyczyniają się do powolnego upadku kultury? Dlaczego nikt nie popularyzuje dzieł największych literatów i artystów, którzy zadziwiali nas przez wieki? Nasilające się wrażenie o nieuchronnej zmianie poglądów estetycznych uświadamia nam, że jeżeli w porę się nie ockniemy, to wkrótce największa spuścizna naszych przodków bezpowrotnie odejdzie w niepamięć lub będzie się cieszyć zainteresowaniem tylko tych nielicznych, którzy na własną rękę będą zgłębiać tajniki dorobku kultury. Na nieszczęście, media nie poczuwają się do obowiązku propagowania wartościowych treści, które wzbogacają, uszlachetniają i formułują wrażliwość, a instytucje naukowe nie są w stanie zaszczepić w młodych tego, co jeszcze niedawno było naturalną koleją rzeczy. Naiwność każe wierzyć, że istnieje cień szansy na to, że w pewnym momencie zatoczymy koło i wrócimy do tego, co teraz jest na etapie przemijania, ale przeważający sceptycyzm podpowiada, że komputery kompletnie wyprą i zdominują potencjał ery "przedkomputerowej".

Pozostałe


  • Media vs. człowiek

    Życie w centrum chaosu informacyjnego, gdzie wszystkie "niusy" dosłownie prześcigają się w jak najszybszym dotarciu do świadomości potencjalnego odbiorcy to w dwudziestym pierwszym wieku kwestia dotycząca większej części społeczeństwa. Wyjątkiem są tutaj ludzie z różnych przyczyn niemający dostępu do środków ma...

  • Znacznie pisma

    Pismo wraz ze swoim włóknistym towarzyszem, który w późniejszych latach był niejednokrotnie modernizowany, przez całe tysiąclecia były najistotniejszym, bo jedynym, środkiem masowego przekazu. Doskonale zdawała sobie z tego sprawę młodopolska cyganeria, która przy całym swoim egocentryzmie i nadmiernym spożywaniu sz...

  • Kompetencja dziennikarzy

    Serwisy informacyjne każdego dnia częstują nas solidną porcją informacji z minionego dnia. Niektóre z nich monitorują ważne wydarzenia całą dobę i na bieżąco odnotowują te co ważniejsze, które zasługują na szczególną uwagę. Nie ma mowy o zakłamaniu, naciąganiu faktów czy ich modyfikowaniu. Cofnijmy się jedn...

  • Copyright @ 20103