Media

Pierwsze gazety Polskie

W Polsce również rozpoczęto wydawanie oraz redagowanie gazet. Pierwszą gazetą, która została wydana w języku polskim były „Nowinki z Konstantynopola”. Jednak nie została ona wydana na terenie polski. Dopiero pierwszą, prawdziwie polską produkcją gazety możemy uznać tytuł „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”. Gazeta opisywana w danym momencie wydrukowana została po raz pierwszy w roku 1661. Dokładnie została wydana w maju. Pierwszy egzemplarz został wydany w Krakowie w liczbie czterdziestu jeden sztuk. Jak widać, masowe środki przekazu były zupełnie inaczej odbierane, a na pewno termin masowości różnił się od obecnych standardów. Warto jednak zwrócić fakt, kiedy na terenach polskich została wy redagowana pierwsza gazeta. Było to ponad trzysta lat po pierwszy wejściu prasy na tereny Europy. Można powiedzieć, ze Polska nie popisała się pod tym względem. Jednak istnieli ludzie, którzy dbali o rozwój pierwszych polskich gazet. W tym przypadku należy wymienić Władysława Zambrzyckiego, który wznowił redagowanie „Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego”.

Pozostałe


  • Środki masowego przekazu

    Media są tym samym wyznacznikiem terminologicznym to środki masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że środki masowego przekazu przez ludność są odbierane tak samo jak terminologia mediów. Oba te rodzaje terminów oznaczają te same pojęcia oraz uwarunkowania dotyczące przekazywania wiadomości oraz informacji na terenie całego świata...

  • Profesjonalna terminologia

    Środki masowego przekazu posiadają własną profesjonalną terminologię. Media są również bardzo często wykorzystywane jak termin, który oznacza oczywiście to samo. Jednak środki masowego przekazu są wyrażeniem częściej stosowanym wśród społeczeństwa. W tym przypadku widzimy, że nie zawsze terminologia mediów może kojarzyć się ludziom z tym, samym...

  • Rodzaje mediów

    W tym przypadku do środków masowego przekazu możemy zaliczyć wiele rodzajów środków, dzięki który mamy możliwość komunikowania się ze społeczeństwem na całym świecie. Środki masowego przekazu odpowiadają za wiele procesów wykorzystywanych wśród społeczeństwa. W tym przypadku możemy wyróżnić rodzaje mediów...

  • Copyright @ 20103