Media

Pierwsza osobowość

Badania przeprowadzone na podstawie zestawienia w ścisłym kontakcie człowieka i środków masowego przekazu jasno nam wyróżniają pięć rodzajów osobowości. Każdy rodzaj charakteryzuje się odmiennymi cechami charakterystycznymi oraz co najważniejsze nastawieniem do danych spraw i wydarzeń. W tym przypadku mamy do czynienia z osobowością, która charakteryzuje się wywieraniem wpływu na inne osoby w danej chwili. Jest to osobowość swojego rodzaju przywódcza. Taki strateg potrafi pociągnąć za sowim głosem innych ludzi, którzy mu po prostu ufają. W tym przypadku zaufanie jest podstawą, a bez niego nie uda nam się przekonać innych osób do sowich racji oraz motywacji. Nie dziwi więc fakt, że wielu przywódców oraz strategów kiedyś oraz obecnie byli właśnie osobnikami, którzy charakteryzowali się mocną oraz przekonującą osobowością. Ludność słucha jedynie przywódców oraz osoby, które się nie boją swoich racji, Niestety takich osób jest bardzo mało. Mimo to, można wyróżnić ten typ osobowości, który został ukształtowany za pomocą środków masowego przekazu.

Pozostałe


  • Początki

    A zaczynało się całkiem niepozornie. W nieco ponad wiek po narodzinach Chrystusa pewien chiński wynalazca o imieniu Caj Lun generuje nietuzinkowy włóknisty materiał powstały z drewna, który na wzór egipskiego papirusu zostaje ochrzczony mianem papieru. Już w tym czasie egipskie hieroglify są jednym z najważniejszych i jak się okazało...

  • Podział medioznawstwa

    Nauka o mediach jest bardzo rozbudowaną nauką. Jest to obszerny dział, który warunkuje wszystkie rodzaje środków masowego przekazu, ich genezę oraz funkcje działania. Nie dziwi więc fakt, że istnieje swoisty podział na inne, mniejsze nauki, które bezpośrednio możemy przypisać do medioznawstwa. W tym przypadku...

  • Postawy dekadeckie

    Takie zjawiska niestety nasuwają bardzo przygnębiającą myśl - czy czasem media z premedytacją nie przyczyniają się do powolnego upadku kultury? Dlaczego nikt nie popularyzuje dzieł największych literatów i artystów, którzy zadziwiali nas przez wieki? Nasilające się wrażenie o nieuchronnej zmianie poglądów estetycz...

  • Copyright @ 20103