Media

Piąty rodzaj osobowości

Piąty, ostatni rodzaj osobowości, jak możemy się domyśleć jest najmniej pozytywny oraz najbardziej unikany poprzez innych ludzi. Niestety nawet tego rodzaju osobowość występuje w naszych otoczeniach codziennego życia. Wystarczy się jedynie dobrze przyjrzeć. Oczywiście opisywany w niniejszym tekście rodzaj został wyodrębniony na podstawie badań przeprowadzonych w zestawieniu człowieka i środków masowego przekazu. Media w tym przypadku jednak nie odgrywają znaczącej roli w życiu człowieka. Piąty rodzaj osobowości obejmuje wszystkich ludzi samotnych, tak zwanych samotników. nie mają oni bliższego kontaktu ze światem oraz środkami masowego przekazu. Nie interesują się wydarzeniami na świecie. Bardzo często nie mają własnego zdania oraz nie dzielą się sowimi przeżyciami z innymi ludźmi. Takie osoby są również zamknięte w sobie. Niestety bez pomocy zewnętrznej nie możemy zmienić charakteru tego rodzaju osobnikowi. W tym przypadku należy bardzo mocno się postarać, a sama osoba również musi przejawiać zainteresowanie staraniami. W przeciwnym wypadku wszystko będzie na marne.

Pozostałe


  • Sterowane opinie

    Dwudziesty pierwszy wiek to okres, w którym bezustannie trzeba zmagać się z potopem nowych wiadomości. Przypuszczalnie jednym z przeważających mankamentów takiego stanu rzeczy, którego najczęściej nawet nie jesteśmy świadomi, jest ogromny wpływ, jaki wywierają na współczesnym społeczeństwie wszystkie media...

  • Technika panelowa

    W tym przypadku mowa o kolejnej technice oraz swoistej metodzie badawczej, która posiada podłożę środków masowego przekazu. W tym przypadku media odgrywają kluczową rolę. Technika tego rodzaju opisywana w niniejszym tekście znajduje powszechne zastosowanie w wielu dziedzinach życia. W tym przypadku jednak najprostszym przykładem są różnego rodzaju wybory...

  • Transmisja kultury

    Pod druga profesjonalną funkcję środków masowego przekazu, która została opracowana w 1948 roku na pewno możemy przypisać różnorodne przekazywanie oraz transmisję kultury wiadomości oraz dorobku kulturowego, który jest dorobkiem światowego społeczeństwa. To pokazuje nam, że bez działania środków masowego przekazu...

  • Copyright @ 20103