Media

Osoby medialne

Na świecie możemy wyróżnić obecność wielu osób, które bezpośrednio miały wpływ na kształtowanie się środków masowego przekazu w danej postaci oraz standardach, jakie możemy podziwiać w obecnych czasach. Również Polacy przyczynili się do tworzenia nowych środków masowego przekazu oraz do rozbudowy standardów istniejących już środków medialnych. W tym przypadku jednak największe wpływy posiadają osoby, które niestety nie pochodzą z naszego kraju. Możemy śmiało wyróżnić takie osobistości tworzące środki masowego przekazu oraz mające znaczny wpływ na ich rozwój jak: Lewis Mumford, który był amerykańskim filozofem techniki oraz Paul Virilio Był to francuski filozof, teoretyk kultury oraz techniki. Ponadto wyróżnić możemy Arthura Krokera, kanadyjskiego badacza kultury i techniki, Armanda Mattelarta, który był belgijskim socjologiem, teoretykiem mediów oraz komunikacji i Mark Poster, który był amerykańskim badaczem mediów. Oczywiście istnieje wiele innych osobistości, które możemy wyróżnić w procesie powstawania środków masowego przekazu oraz ich rozwoju.

Pozostałe


  • Dwunasty wiek

    O wiele szybciej niż inne kontynenty, na których zwiększanie popularności tego rodzaju środków masowego przekazu trwało znacznie dłużej. Na przełomie dwunastego oraz trzynastego wieku rozpoczęto masową redakcję gazet. Ten rodzaj medium uznano wówczas za podstawowy środek przekazywania informacji na świecie...

  • Funkcje mediów

    Nie oznacza to jednak, że jesteśmy mniej spostrzegawczy., Czasami by wyróżnić niektóre funkcje należy posiadać odpowiednią wiedze na ten temat. Niestety wiele osób nie zgłębia tej wiedzy oraz tajników bezpośrednio należących do środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że sami możemy wymienić jedynie te funkcje, które widzimy gołym okiem...

  • Kampanie publiczne

    W ten sposób oczywiście, aby trafić do jak największej ilości społeczeństwa oraz zmobilizować je do działania. Kampanie możemy bezpośrednio przypisać do funkcji mobilizacyjnych środków masowego przekazu. Są one bardzo często realizowane oraz wykorzystywane do poznania oraz przypisania danych osobników do różnych typów osobowości o podłożu środków masowego przekazu...

  • Copyright @ 20103