Media

Narodziny telewizyjne

Chociaż pierwsze kroniki pojawiły się zaraz po wydaniu oraz rozpowszechnia się radia, za datę narodzin telewizji w naszym kraju możemy uznać rok 1937. Jak wiemy, jest to dziesięć lat po pojawieniu się na terenach naszego kraju pierwszej kroniki filmowej. Jak wspomniano, radio pojawiło się w 1920 roku,. Był to zbyt mały odstęp czasu, by oba te środki medialne miały możliwość rozwoju. Nie dziwi więc fakt, że telewizja w Polsce musiała odrobinę poczekać. Ta odrobina to równe dziesięć lat. Dopiero w 1937 roku zostały nadawane pierwsze kanały telewizyjne jeżyku Polskim. Mimo to, nawet wtedy telewizja nie miała tak ogromnej popularności jak gazety oraz radio. Nie dziwi więc fakt, że pierwsze kanały telewizyjne były ogromne ograniczone. Wiązało to się z faktem konieczności posiadania odbiornika w postaci telewizora oraz anteny. Jak na tamte czasy było to z byt wielkie obciążenie budżetu domowego, który i tak nie był zbyt duży. W dodatku wybuch drugiej wojny nie posłużył się zwiększaniu popularności oraz powszechności naszej polskiej telewizji.

Pozostałe


  • Dwunasty wiek

    Przełom dwunastego oraz trzynastego wieku zaowocował rozpowszechnieniem się środków masowego przekazu. W tym przypadku nie należy jednak mówić o mediach w liczbie mnogiej. Rozpowszechnienie dotknęło jedynie gazet oraz terenów Europy. Nasz obecny kontynent stosunkowo późno zainteresował się środkami masowego przekazu...

  • Eksperyment kontrolowany

    Eksperyment kontrolowany jest jednym z rodzajów metod badawczych, który przeprowadzany jest w wielu celach .W tym przypadku chodzi oczywiście o wyjaśnienie oraz wyodrębnienie poszczególnych typów osobowości. Jednak eksperyment kontrolowany posiada również inne właściwości. W tym przypadku...

  • Fokus

    Jednym z konkretnych rodzajów metody badawczej jest metoda, która przez uczonych oraz psychologów została nazwana terminologią Fokus. W tym przypadku chodzi oczywiście o metodę badawczą na podłożu środków masowego przekazu, które pozwalają na wyodrębnienie poszczególnych typów osobowości u danego badanego osobnika...

  • Copyright @ 20103