Media

Media podczas wojny

Metody badawcze przeprowadzane były również podczas trwania drugiej wojny światowej. W tym przypadku mamy na myśli oczywiście przeprowadzanie wywiadów typu Fokus. Uczeni oraz psychologowie sprawdzali, w jaki sposób słuchane audycje radiowe mogą wpływać na morale wojsk. Mogli śmiało oni stwierdzić, jakiego rodzaju środek masowego przekazu potrafi podbudować ich na duchu, a jaki znacząco osłabić Nie dziwi więc fakt, że w tamtych czasach, kiedy morale wśród wojska było bardzo istotną sprawą, w audycjach radiowych można usłyszeć było tylko tego rodzaju dźwięki oraz wywiady, które potrafiły podbudować na duchu oraz znacząco podnieść morale danej grupy żołnierzy. Jest to bardzo istotny fakt. Tym samym pokazuje nam on, że środki masowego przekazu nie tylko dzisiaj odgrywały znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Już nawet siedemdziesiąt lat temu wykorzystywane były jako nieodłączny element naszego życia w tych dobrych oraz tych najtrudniejszych momentach. Oczywiście najtrudniejszym momentem w tym przypadku była druga wojna światowa.

Pozostałe


  • Funkcja zestawu kontynuacyjnego

    Do ostatniej funkcji zestawu kontynuacyjnego z pewnością możemy przypisać funkcję, która odpowiedzialna jest za tworzenie oraz utrzymywanie więzi między ludźmi. To właśnie dzięki środkom masowego przekazu obecnie tworzone są swoiste więzi miedzy jednym a drugim człowiekiem. Środki masowego przekazu są w tym przypadku jedynie oraz Edziem komunikacji oraz wyrażania sowich poglądów na dany temat...

  • Media vs. człowiek

    Wyjątkiem są tutaj ludzie z różnych przyczyn niemający dostępu do środków masowego przekazu lub ci, którzy dobrowolnie rezygnują z ich użytkowania. Techniczne nowinki, które tylko potęgują przepływ informacji sprawiły, że wymaga się od człowieka umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji podczas selekcjonowania tego, co znajduje się w kręgu jego zainteresowań i tego, co w żaden sposób nas nie wzbogaca i zupełnie się nie przydaje...

  • Kolejne daty historyczne

    Kolejnym medium, które stało się powszechnie wykorzystywane w naszym kraju przez rodaków było radio. Gazety wówczas były już w bardzo zaawansowanym stopniu rozwoju. Trzeba było wprowadzić oraz iść z duchem postępy technologicznego. Radio zostało już wcześniej wdrożone w Życie jak środek masowego przekazu...

  • Copyright @ 20103