Media

Kształtowanie człowieka

Na rozwój każdego człowieka ma wpływ wiele czynników. W tym przypadku mamy styczność z czynnikami, które bezpośrednio mogą zostać przypisane do środków masowego przekazu. Nie dziwi iwę fakt, że media są bardzo ważnym działem oraz terminem, który w swoisty sposób oddziałuje na życie nasze oraz na ukształtowanie naszego charakteru. Człowiek jest zmienna istotą. Pod wpływem bodźców zewnętrznych oraz innych tego rodzaju wydarzeń potrafi z sekundy na sekundę zmienić nastawienie do danej rzeczywistości, świata oraz drugiej osoby. Nie dziwi więc fakt, że wywołane bodźce za pomocą środków masowego przekazu powodują takie skrajne emocje oraz procesy. W tym przypadku można wymieni c niestety te negatywne oraz pozytywne bodźce. Jak wiadomo, każdy medal ma dwie strony. Bodźce oraz uwarunkowania płynące z środków masowego przekazu mogą być pozytywne. Mogą jednak być również negatywne. Przed takim należy się bronić oraz unikać ich w miarę możliwości. Nie dajmy się złapać w sidła negatywnych oddziaływać mediów.

Pozostałe


  • Narodziny telewizyjne

    Chociaż pierwsze kroniki pojawiły się zaraz po wydaniu oraz rozpowszechnia się radia, za datę narodzin telewizji w naszym kraju możemy uznać rok 1937. Jak wiemy, jest to dziesięć lat po pojawieniu się na terenach naszego kraju pierwszej kroniki filmowej. Jak wspomniano, radio pojawiło się w 1920 roku,. Był to zbyt mały odstęp czasu...

  • Niebezpieczeństwo w sieci

    Bardzo wymowna reklama przedstawiająca kilkuletnią dziewczynkę korzystającą z jednego z internetowych komunikatorów, święcie przekonanej o tym, że właśnie poznała swojego rówieśnika jest najlepszą ilustracją do tego, co zagraża naszym dzieciom, które nie mają świadomości o niebezpieczeństwie czyhającym na nie po drugiej stronie monitora...

  • Niewidzialny świat

    Pytanie o to, czy istnieją jakieś granice w rzeczywistości, która została zdominowana przez wirtualny świat, sukcesywnie wyzbywający się wszelkich limitów utrudniających komunikację, poznawanie świata i przenikanie w struktury obcych kultur, to świadomowe wystawianie się na śmieszność. Od momentu skonstruowania...

  • Copyright @ 20103