Media

Kolejny rodzaj wywiadów

Jak wiemy, wywiady to pospolity rodzaj przeprowadzania badan na podstawie środków masowego przekazu. W tym przypadku możemy opisać różnorodne wywiady, które są przeprowadzane w jednym celu. By określić stosunek oraz osobowość danego osobnika na podstawie zestawienia wraz z środkami masowego przekazu. Media inaczej oddziałują na każdą osobę. W tym przypadku nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Jednak możemy mieć kłopoty z określeniem metod badawczych, na podstawie których takie osobowości są wyodrębniane. W tym przypadku oczywiście możemy wyróżnić różnorodne typy. Każdy wywiad może być przeprowadzany inaczej. Nie ma w tym przypadku reguły. W niniejszym tekście możemy wyróżnić wywiady badawcze, które mogą być eksploracyjne lub zogniskowane. Jest to swoista metoda przeprowadzania eksperymentu, który jasno daje nam do zrozumienia, z jakimi rodzajami oraz typami osobowości mamy do czynienia. Pozwala również na określenie przywództwa danej osoby. Jak wiemy, przywódców również możemy określać i przypisywać do grup na podstawie środków masowego przekazu.

Pozostałe


  • Prestiż oraz popularność

    Te dwa słowa na pewno są znane wielu osobom, którzy zajmują się swoistą przywództwem na danych terenach. Jest to dążenie do powiększania prestiżu oraz popularności. Należy pamiętać jednak o rym, że zbyt wysokie ambicje mogą nas ściągnąć na sam dół...

  • Profesjonalne funkcje mediów

    Pierwsze trzy główne profesjonalne funkcje mediów zostały opracowane w 1948 roku przez Harolda Lasswell’a. Jak można zauważyć, stosunkowo późno uczeni oraz psychologowie rozpoczęli pracę nad określaniem oraz opiniowaniem funkcji środków masowego przekazu...

  • Przebieg wywiadu

    W tym przypadku chodzi oczywiście o rodzaj badania, które ma na celu wyjaśnienie oraz przypisanie danej osoby do odpowiedniego typu osobowości na podłożu środków masowego przekazu. Chodzi w tym przypadku oczywiście o opisywaną metodę Fokus. Jest to pewien rodzaj wywiadu. Przeprowadzano badanie na zasadzie słuchu...

  • Copyright @ 20103