Media

Kolejne osoby medialne

Oczywiście to nie wszystkie osobistości, które możemy wyróżnić w procesie powstawania oraz rozpowszechniania środków masowego przekazu. W tym przypadku możemy wyróżnić kolejne osoby, które brały czynny udział w poprawianiu standardów środków masowego przekazu oraz ich rozwoju. Oczywiście istnieje wiele osób, które brały czyny udział w tych procesach oraz zapisały się na kartach historii środków masowego przekazu. Do takich osobistości na pewno możemy zaliczyć Sherry Turkle. Amerykańska socjolog, badaczka związków ludzi z technologiami komputerowymi oraz środkami medialnymi. Ponadto możemy wyróżnić Johna Ellisa, amerykańskiego producenta telewizyjnego oraz medioznawczy. Istnieje wiele różnych osób, które swoją działalnością przyczynili się do rozwoju środków masowego przekazu. Ponadto osoby tego rodzaju zapisali się na karcie historycznej wszystkich obecnych w naszych czasach środków medialnych. Odgrywają one bardzo ważną rolę. Są ważne oraz zauważalne w każdym codziennym życiu ludzkim.

Pozostałe


  • Kolejne cechy sondaży

    Już sama nazwa może nam wskazać, że są one wykonywane po to, aby ocenić jaka postawę oraz opinię na dany temat oraz zagadnienia ma badany człowiek. Oczywiście wyniki oraz ocena podlega bezpośredniemu kontaktowi z psychologiem oraz specjalistami w tej że dziedzinie. Sondaże postaw cieszą się ogromną popularnością wśród różnorodnych metod badawczych...

  • Kroniki filmowe

    Siedem lat po pojawieniu się radia. Był to zbyt mały przedział, gdyż ludzie dopiero co rozpoczęli wyposażanie sowich domów orz loków w odbiorniki radiowe. Jednak mimo to, zarówno radio jak i telewizja bardzo dobrze się rozwinęły w naszym kraju. Pierwsze kroniki filmowe pojawiające się w naszym kraju cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz popularnością...

  • Narodziny telewizyjne

    Nie dziwi więc fakt, że pierwsze kanały telewizyjne były ogromne ograniczone. Wiązało to się z faktem konieczności posiadania odbiornika w postaci telewizora oraz anteny. Jak na tamte czasy było to z byt wielkie obciążenie budżetu domowego, który i tak nie był zbyt duży. W dodatku wybuch drugiej wojny nie posłużył się zwiększaniu popularności oraz powszechności naszej polskiej telewizji...

  • Copyright @ 20103