Media

Kolejne daty historyczne

Jeżeli chodzi o nasz kraj oraz o rozwój środków masowego przekazu to nie możemy pochwalić się zbyt wiele na tle innych państw świata. Jednak nie należy ganić Polski za ten fakt. W czasach, kiedy media miały najlepszy rozkwit Polski nie było na mapie świata. Nie dziwi więc fakt, że środki masowego przekazu trafiły do naszego kraju ze swoistym opóźnieniem. Kolejnym medium, które stało się powszechnie wykorzystywane w naszym kraju przez rodaków było radio. Gazety wówczas były już w bardzo zaawansowanym stopniu rozwoju. Trzeba było wprowadzić oraz iść z duchem postępy technologicznego. Radio zostało już wcześniej wdrożone w Życie jak środek masowego przekazu. W Polce jednak pojawiło się dopiero na początku dziewiętnastego wieku. Pierwsze korniki radiowe były nadawane w 1920 roku. Jak widać, Polska starała się dotrzymać szybkiego tempa rozwoju środków masowego przekazu innym krajom, które już o wiele wcześniej mogły poszczycić się faktem posiadania radia jako środka masowego przekazu.

Pozostałe


  • Przywódca lokalny

    Jednym z rodzajów przywódców, którzy zostali wyodrębnieni na podstawie badań przeprowadzonych przez uczonych, którzy badali zależności na podstawie zestawienia człowieka i środków masowego przekazu jest oczywiście rodzaj przywódcy lokalnego .W tym przypadku cechuje się on charakterystycznymi...

  • Media podczas wojny

    Metody badawcze przeprowadzane były również podczas trwania drugiej wojny światowej. W tym przypadku mamy na myśli oczywiście przeprowadzanie wywiadów typu Fokus. Uczeni oraz psychologowie sprawdzali, w jaki sposób słuchane audycje radiowe mogą wpływać na morale wojsk. Mogli śmiało oni stwierdzić, jakiego rodzaju...

  • Kampanie publiczne

    Kampanie publiczne są kolejnym rodzajem funkcji, które przeprowadzane są na podstawie środków masowego przekazu. Bardzo często w tym przypadku możemy wyróżnić kampanie polityczne oraz inne kam[panie społeczne. Wszystko po to, aby przekonać społeczeństwo do wykonywania danych czynności...

  • Copyright @ 20103