Media

Internet łączy ludzi

Takim hasłem możemy przypisać jedną z funkcji środkami masowego przekazu, którym oczywiście jest Internet. Za jego pomocą najczęściej w obecnych czasach podtrzymywane są więzi między ludźmi. Ponadto co ciekawe, za jego pomocą tworzone są nowe więzi między ludźmi, którzy mieszkają w tym samym mieści, w tym samym kraju lub w zupełnie odległych kontynentach na całym świecie. To pokazuje nam, jak jeden z środków medialnych odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu tego rodzaju więzi. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkim w sieci można zaufać. Nie zawsze ktoś Moz podawać poprawne dane oraz być ta osobą, za którą się podaje. W telewizji mogliśmy zauważyć nawet kampanie społeczne, które przestrzegają przed przestępstwami w sieci. Oczywiście chodzi w tym przypadku o pedofilię. Tak więc z tego rodzaju funkcji środka masowego przekazu powinniśmy korzystać z dystansem oraz odpowiednim respektem. Nikt przecież nie wie, kto tak naprawdę siedzi po drugiej stornie monitora. Prawda może okazać się bolesna.

Pozostałe


  • Pierwsza osobowość

    W tym przypadku mamy do czynienia z osobowością, która charakteryzuje się wywieraniem wpływu na inne osoby w danej chwili. Jest to osobowość swojego rodzaju przywódcza. Taki strateg potrafi pociągnąć za sowim głosem innych ludzi, którzy mu po prostu ufają. W tym przypadku zaufanie jest podstawą, a bez niego nie uda nam się przekonać innych osób do sowich racji oraz motywacji...

  • Postawy dekadeckie

    Nasilające się wrażenie o nieuchronnej zmianie poglądów estetycznych uświadamia nam, że jeżeli w porę się nie ockniemy, to wkrótce największa spuścizna naszych przodków bezpowrotnie odejdzie w niepamięć lub będzie się cieszyć zainteresowaniem tylko tych nielicznych, którzy na własną rękę będą zgłębiać tajniki dorobku kultury...

  • Przebieg eksperymentu kontrolowanego

    Odpowiedź o organizację jest bardzo prosta, jednak w jaki sposób uczeni oraz psychologowie potrafią określić do jakiej grupy osobowości należymy jest o wiele trudniejsza i wręcz nie możliwa do zrozumienia przez nie wtajemniczonego laika w tych sprawach. Uczeni po prostu badają zachowanie i na tej podstawie potrafią określić i przypisać nas do danej kategorii...

  • Copyright @ 20103