Media

Historia mediów

Historia mediów jest zapisana na kartach historycznych świata. W tym przypadku pierwsze wzmianki sięgają czwartego wieku naszej ery. Jak widać, pierwsze przejawy medialności sięgają czasów odległych. Pierwsze środki masowego przekazu pojawiły się na dworze cesarskim w Chinach. Wówczas oczywiście wydano pierwszy egzemplarz gazety, która była odręcznie wykonywana na pergaminach. Niestety jak można się spodziewać, nazwanie tego środka przekazu masowym nie było tak do końca prawdą. Zapiski tego rodzaju były dostępne tylko dla zamożnych mieszkańców dworu cesarskiego. Niestety taka byłą hierarchia i każdy musiał się z tym pogodzić. Jednak jak obecne standardy pokazują, w historii ruszyły standardy technologiczne oraz wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju środków masowego przekazu. W przeciwnym wypadku obecnie nie mieli byśmy tylu rodzajów mediów oraz tak dostępnej wiedzy i środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że media zyskały tak ogromna popularność. Już na kartach historii można było to zaobserwować.

Pozostałe


  • Dwunasty wiek

    Wówczas gdy na innych kontynentach gazety były już standardem, w Europie dopiero zwiększały swoją popularność pierwsze wydawnictwa oraz reakcję. Nie dziwi iwę fakt, że gazeta obecnie nadal w Europie pełni ogromna oraz ważną funkcję. Mimo to nie należy pokazywać Europy w niekorzystnym siwe tle...

  • Pierwsze gazety Polskie

    Gazeta opisywana w danym momencie wydrukowana została po raz pierwszy w roku 1661. Dokładnie została wydana w maju. Pierwszy egzemplarz został wydany w Krakowie w liczbie czterdziestu jeden sztuk. Jak widać, masowe środki przekazu były zupełnie inaczej odbierane, a na pewno termin masowości różnił się od obecnych standardów...

  • Środki masowego przekazu

    Jak widać, są to bardzo pomocne środki pozwalające również poszerzać swoją wiedze i zainteresowania. Nie powinniśmy ich lekceważyć, gdyż korzystanie z nich niesie za sobą wiele korzyści oraz pozytywnych skutków, które mogą zostać przez nas użyte w naszym codziennym życiu. Środki masowego przekazu są nam jak najbardziej potrzebne...

  • Copyright @ 20103