Media

Funkcje zestawu korelacyjnego

Do kolejnych bardzo ważnych oraz istotnych funkcji zestawu korelacyjnego na pewno możemy zaliczyć funkcję socjalizacyjną. Bezpośrednio dotyczy ona społeczeństwa oraz treści, które przekazywane są bezpośrednio do opinii publicznej. Nie dziwi wiec fakt, że jest to bardzo ważny zestaw, który gromadzi istotne dla nas funkcję środków masowego przekazu. Kolejną taka ważną oraz istotną funkcją jest oczywiście koordynowanie oraz inicjowanie ruchów i działań społecznych. Oznacza to, że funkcja tego rodzaju jest funkcją mobilizacyjną, która pozwala nam na wykonywanie oraz motywowanie do odpowiednich działań. Oczywiście działań zgodnych z prawem oraz takich, które przyniosą pozytywne skutki oraz odczucia wśród społeczeństwa. Niestety bardzo często możemy być świadkami nawoływania do wykonywania negatywnych czynów, które niosą za sobą dość przykre skutki. Od takich środków medialnych powinniśmy trzymać się z daleka. Nie są one ani dobre, ani respektowane przez prawo oraz większość społeczeństwa.

Pozostałe


  • Skuteczność kampanii publicznych

    Ponadto kampanie opisywane w niniejszym tekście potrafią pokazać często jak walczyć z tego rodzaju zaistniałym problemem. Gdy treści trafiają do odpowiedniej liczby ludności, musi się udać. To akurat zapewnia popularność oraz powszechność użytkowania środków masowego przekazu...

  • Teoria funkcjonalistyczna

    Nie dziwi więc fakt, że można ją śmiało wymienić jako jedną z teorii, które współpracują bezpośrednio z środkami medialnymi pojawiającymi się w codziennym naszym życiu. Teoria funkcjonalistyczna w odniesieniu do środków masowego przekazu pokazuje nam jasno, że wszystkie treści oraz informacje przekazywane w mediach są swoistym odniesieniem do tradycyjnych metod...

  • Zanik czytelnictwa

    Z ankiet przeprowadzonych przez instytuty badawcze wynika, że coraz mniejszy procent polskiej młodzieży zasiada do książek, co w efekcie może przyczynić się do tego, że nasza wiedza w tym zakresie wkrótce zredukuje się do minimum szkolnych lektur, a raczej ich streszczeń, bo przeczytanie Dziadów czy Zbrodni i Kary w całości często wykracza poza możliwści wiecznie zapracowanych i zajętych uczniów...

  • Copyright @ 20103