Media

Funkcje społeczne

W tym przypadku możemy zostać zaskoczeni. Wydawać by się mogło, że ludzie, którzy mają bardzo duże wpływy oraz są znani, będą wykorzystywać ta władzę oraz swoje wpływy medialne na swoje potrzeby. W tym jednak przypadku nie zawsze tak jest. Ludzie, którzy posiadają ogromne wpływy starają się pomagać społeczeństwu oraz pełnić swoistą funkcję społeczną. Wszystko po to, aby podkreślić swoją działalność. Oczywiście pozytywną działalność, gdyż korzystają na tym ludzie. Społeczność jednak potrafi się odwdzięczyć. Na pierwszy rzut oka, dna osoba z wpływami nie posiada większych zysków. Jednak gdy się temu przyjrzeć zauważymy, że obydwie strony czerpią z tego korzyści. Społeczeństwo ma upragnione działania dotyczące wielu sfer życia, a realizator, czyli osoba, która posiada wpływy na tle środków masowego przekazu posiada ich poparcie oraz jeszcze większe wpływy dzięki sowim społecznym funkcjom. Taka taktyka jest bardzo opłacalna oraz powszechnie wykorzystywana przez wielu ludzi na całym świecie.

Pozostałe


  • Dysfunkcja narkotyzująca

    Dysfunkcja narkotyzująca jest kolejnym pojęciem, które bezpośrednio możemy przypisać do oddziaływania środków masowego przekazu. W tym przypadku oczywiście mowa o terminologii, która warunkuje genezę działania medialnych środków. Samo pojęcie nie wiele może nam w tym przypadku wyjaśnić...

  • Eksperymenty

    W tym przypadku jest to drugi rodzaj metody badawczej, która pozwala nam wyodrębnić różnego rodzaju typy osobowości. Eksperymenty jednak q tym przypadku mają głębszy sens. Mogą być przeprowadzane w grupach. To pozwala uczonym oraz badaczom na wyodrębnienie osób, które wyłaniają w sowim charakterze cechy przywódcze...

  • Funkcja interpretująca

    Funkcja interpretująca jest trzecim rodzajem głównej profesjonalnej funkcji, która została określona przez Harolda Laswell’a w 1948 roku. Funkcja przedstawiania w niniejszym tekście ma za zadanie pokazać nam, jak bardzo ważne są środki masowego przekazu w naszym życiu. Nie dziwi więc fakt, że nie powinniśmy ich zaniedbywać oraz co najgorsze ignorować...

  • Copyright @ 20103