Media

Funkcje mediów

W tym przypadku możemy wyróżnić wiele funkcji, jakie niosą za sobą środki masowego przekazu. Jednak te funkcje są widoczne przez na gołym okiem. Wpływ na człowieka, kształtowanie opinii, przekazywanie najróżniejszych wydarzeń ze świata. To widać na p[pierwszy rzut oka. Jednak uczeni oraz psychologowie od spraw środków masowego przekazu sformułowali odpowiednio profesjonalne stwierdzenia dotyczące środków masowego przekazu. Jak można się domyśleć, stwierdzenia tego rodzaju dotyczą bezpośrednio odgrywanych przez środki masowego przekazu funkcji w życiu codziennym każdego człowieka. Nie dziwi więc fakt, że uczeni odkryli znacznie więcej funkcji niż my, którzy możemy wymienić tylko kilka. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy mniej spostrzegawczy., Czasami by wyróżnić niektóre funkcje należy posiadać odpowiednią wiedze na ten temat. Niestety wiele osób nie zgłębia tej wiedzy oraz tajników bezpośrednio należących do środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że sami możemy wymienić jedynie te funkcje, które widzimy gołym okiem.

Pozostałe


  • Przywódca lokalny

    W tym przypadku cechuje się on charakterystycznymi poczynaniami oraz cechami. Przywódca lokalny, jak sam nazwa wskazuje nie działa na szeroką skalę. Swoje wpływy ogranicza raczej do posiadania dobrych stosunków w miejscowymi osobami. W tym przypadku już sama nazwa Mozę nam to określić. Wykorzystuje on swoje wpływy oraz poczynania w miejscach stosunkowo małych...

  • Rozkwit telewizji

    Wówczas wiele standardów oraz technologii bezpośrednio przynależących do środków masowego przekazu zostało zdegradowanych. Władze wręcz zakazywały tego typu mediów. Wszystko po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się powstawania buntów oraz zrzeszeniu ludności. Nie dziwi więc fakt, że media już w tamtym okresie było na bardzo wysokim poziomie rozwoju...

  • Szkolenie żołnierzy

    Wówczas po prostu były bardziej rozwinięte. Uczeni oraz psychologowie stwierdzili, że za pomocą środków masowego przekazu oprócz podnoszenia słabego morale żołnierzy, wykorzystywano je również do przeprowadzania szkolenia. Jak wiemy, dobry żołnierz to taki, który wie na temat posługiwania się sprzętem wojennym wszystko...

  • Copyright @ 20103