Media

Funkcja interpretująca

Funkcja interpretująca jest trzecim rodzajem głównej profesjonalnej funkcji, która została określona przez Harolda Laswell’a w 1948 roku. Funkcja przedstawiania w niniejszym tekście ma za zadanie pokazać nam, jak bardzo ważne są środki masowego przekazu w naszym życiu. Nie dziwi więc fakt, że nie powinniśmy ich zaniedbywać oraz co najgorsze ignorować. Funkcja opisywana w niniejszym tekście ma za zadanie, jak można się prawidłowo domyśleć zinterpretować nasze treści oparz wiadomości, które zostały pokazane widzom i opinii publicznej za pomocą środków masowego przekazu. To media docierają do najdalszych zakamarków świata. Nie dziwi więc fakt, że są wykorzystywane do objaśniania niektórych sytuacji na świecie oraz odpowiednich terminów. Wszystko po to, aby społeczeństwo jak najwięcej zrozumiało. Funkcja interpretująca obok innych funkcji środków masowego przekazu jest bardzo ważna oraz istotna w całej genezie bytu środków masowego przekazu. Bez niej nie zrozumieli byśmy niektórych treści oraz informacji.

Pozostałe


  • Niewidzialny świat

    Od momentu skonstruowania pierwszego komputera na początku lat osiemdziesątych, a wcześniej ciężkich prac nad stworzeniem globalnej sieci internetowej minęło sporo czasu. Bez przesady można powiedzieć, że Internet jest już wszechobecny, a zatem nie ma takiego miejsca, do którego jeszcze nie dotarł i nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek miał przeminąć...

  • Pamietajmy o książkach!

    Poznawanie świata za pomocą książek również jest możliwe i nie mniej przyjemne od surfowania po Internecie czy bezproduktywnego spędzania czasu przed telewizorem, dlatego gwoli przypomnienia sobie tej zanikającej umiejętności czytania, warto zamienić komputer na dobrą książkę i docenić starania wybitnych pisarzy, którzy postanowili stwarzać nowe, często cudowne światy zawarte...

  • Podział medioznawstwa

    W tym przypadku możemy wyróżnić takie dziedziny jak: filmoznawstwo, kulturoznawstwo, retoryka, filozofia, teoria literatury, psychologia, nauki polityczne, ekonomia polityczna, ekonomia, socjologia, teoria społeczna, psychologia społeczna, wpływ mediów, antropologia kulturowa, studia muzealnicze, historia oraz krytyka sztuki...

  • Copyright @ 20103