Media

Fokus

Jednym z konkretnych rodzajów metody badawczej jest metoda, która przez uczonych oraz psychologów została nazwana terminologią Fokus. W tym przypadku chodzi oczywiście o metodę badawczą na podłożu środków masowego przekazu, które pozwalają na wyodrębnienie poszczególnych typów osobowości u danego badanego osobnika. Metoda Fokus bezpośrednio dotyczy audycji radiowych. Jest to pewien rodzaj wywiadu, który po raz pierwszy został przeprowadzony przez uczonych w roku 1941. Metoda opisywana w niniejszym tekście była zastosowana w jednym celu. Badane osoby miały oceniać każdą poszczególnie usłyszaną audycję radiową oraz wyrazić na jej temat opinię. Zdania jak można się domyśleć były podzielone, gdyż jednym podoba się audycja o określonej tematyce, zaś innym zupełnie inna. Badania tego rodzaju pozwoliły precyzyjnie określić w ten sposób, do jakich typów osobowości badani ludzie mogą zostać przypisani. Wywiad badawczy tego rodzaju miał powszechne zastosowanie w wielu przypadkach, jednak ten najpopularniejszy odbył się w 1941 roku.

Pozostałe


  • Kompetencja dziennikarzy

    Z tego względu wachlarz opcji był ściśle selekcjonowany i skrupulatnie sprawdzany zanim bezpiecznie dostał się na wizję, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą niewyobrażalną, co nie wyklucza stronniczości niektórych dziennikarzy, którym nie zawsze udaje się zachować wymaganą neutralność...

  • Metody badawcze

    Jednak to nam powinno wystarczyć, gdyż posługiwanie się profesjonalnymi terminami nie miało by w tym przypadku sensu. Nikt by ich po prostu nie rozumiał. Te terminy znają jedynie osoby, które miały styczność z uczelniami zajmującymi się psychologią. Jest to trudne zagadnienie, które wymaga swoistego oraz charakterystycznego podejścia do człowieka. Na tej podstawie przeprowadzane są różnorodne badania...

  • Oczekiwania

    Sondaże postaw mogą wyróżnić w tym przypadku nasze plany, myśli oraz przypuszczenia odnoszące się bezpośrednio do danej sytuacji oraz wydarzenia. Na podstawie takich wydarzeń przeprowadzane są właśnie tego rodzaju opisywane w niniejszym tekście metody badawcze. Wszystkie jednak mają genezę środków masowego przekazu. W przeciwnym wypadku nie miało by to sensu...

  • Copyright @ 20103