Eksperymenty

Media

Eksperymenty

W tym przypadku jest to drugi rodzaj metody badawczej, która pozwala nam wyodrębnić różnego rodzaju typy osobowości. Eksperymenty jednak q tym przypadku mają głębszy sens. Mogą być przeprowadzane w grupach. To pozwala uczonym oraz badaczom na wyodrębnienie osób, które wyłaniają w sowim charakterze cechy przywódcze. Takie osoby są później obiektem badan. Jak wiemy, oprócz typów osobowości wyodrębnionych na podstawie mediów, możemy wyróżnić również dwa typy przywódców na podstawie środków masowego przekazu. Jest to logiczne. Pracując w grupie zawsze będziemy mogli dostrzec osobę, która stoi na wysokości zadania oraz zarządza pracą osób znajdujących się w zasięgu ręki. Jest to zauważalne już po pierwszych minutach pracy. Na tym właśnie polegają eksperymenty, które stosowane są przez uczonych do wyodrębnienia wielu aspektów bezpośrednio dotyczących środków masowego przekazu. Wywiady bardzo często nie są wystarczającą metodą badawczą. To wyjaśnia fakt, dlaczego uczeni decydują się na eksperymenty.

Pozostałe


  • Przywódca lokalny

    Jednym z rodzajów przywódców, którzy zostali wyodrębnieni na podstawie badań przeprowadzonych przez uczonych, którzy badali zależności na podstawie zestawienia człowieka i środków masowego przekazu jest oczywiście rodzaj przywódcy lokalnego .W tym przypadku cechuje się on charakterystycznymi poczynaniami oraz cechami...

  • Przywódcy kosmopolityczni

    Przywódcy kosmopolityczni to kolejny rodzaj osobowości, który przejawia cechy przywódcy. W tym przypadku został on wyodrębniony na podstawie badan i wniosków przeprowadzonych przez uczonych. Badali oni zależności człowieka w zestawieniu bezpośrednim wraz z środkami masowego przekazu...

  • Reklama z pomysłem

    Kiedy przerywają wartką akcję sensacyjnego filmu i sprawiają, że wkrótce zapominamy na czym się ona w ogóle skończyła, zwykle nie potrafimy docenić pomysłu i kunsztowności autorów, którzy robią dosłownie wszystko, co w ich mocy, aby reklama osiągnęła swój największy cel - przykuła uwagę i sprawiła, że czym prędzej pobiegniemy...

  • Copyright @ 20103