Media

Eksperyment kontrolowany

Eksperyment kontrolowany jest jednym z rodzajów metod badawczych, który przeprowadzany jest w wielu celach .W tym przypadku chodzi oczywiście o wyjaśnienie oraz wyodrębnienie poszczególnych typów osobowości. Jednak eksperyment kontrolowany posiada również inne właściwości. W tym przypadku chodzi oczywiście o wyodrębnienie osób, które przejawiają cechy przywódcze. W tym przypadku pozwala na to eksperyment kontrolowany, który oprócz rozmów posiada w swojej strukturze różnego rodzaju prace i działania. Z samej rozmowy trudno jest określić, czy dana osoba przejawia takie zdolności . Dopiero po zachowaniu oraz czynach w grupie uczeni oraz osoby odpowiedzialne za eksperyment kontrolowany potrafią wyodrębnić tego rodzaju osoby. Wszystko po to, by później móc przypisać taką osobę do jednego z dwóch rodzajów przywódców. Eksperymenty są drugą metoda badawczą, która jest przeprowadzana na podstawie środków masowego przekazu. Pierwszą są oczywiście wywiady, z których uczeni mogą wywnioskować bardzo dużo, jednak nie zawsze wszystko.

Pozostałe


  • Szkolenie żołnierzy

    Środki masowego przekazu były również bardzo dobrym sposobem, który sprawdzał się podczas szkolenia żołnierzy. Medialne środki wykorzystywane były podczas drugiej oraz pierwszej wojny światowej. Jednak ich większa obecność oraz zastosowanie możemy śmiało zauważyć podczas trwania drugiej wojny światowej...

  • Teoria funkcjonalistyczna

    Teoria funkcjonalistyczna jest teorią, która w całym sowim zakresie opisuje wszystkie zależności pomiędzy integracją społeczeństwa miedzy sobą oraz mediami. W tym przypadku opisywana w niniejszym tekście teoria ściśle oddziałuje oraz ingeruje w pracę środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że można ją śmiało...

  • Trzeci rodzaj osobowości

    Trzeci rodzaj osobowości, który został wyodrębniony na podstawie badań przeprowadzonych w zestawieniu człowieka oraz środków masowego przekazu jest jeszcze bardziej charakterystyczny oraz obiecujący. W tym przypadku mamy do czynienia z osobowością, która posiada ukryte wpływy, lub której wpływy tego rodzaju na innych ludzi niestety maleją...

  • Copyright @ 20103