Media

Dwunasty wiek

Przełom dwunastego oraz trzynastego wieku zaowocował rozpowszechnieniem się środków masowego przekazu. W tym przypadku nie należy jednak mówić o mediach w liczbie mnogiej. Rozpowszechnienie dotknęło jedynie gazet oraz terenów Europy. Nasz obecny kontynent stosunkowo późno zainteresował się środkami masowego przekazu. Wówczas gdy na innych kontynentach gazety były już standardem, w Europie dopiero zwiększały swoją popularność pierwsze wydawnictwa oraz reakcję. Nie dziwi iwę fakt, że gazeta obecnie nadal w Europie pełni ogromna oraz ważną funkcję. Mimo to nie należy pokazywać Europy w niekorzystnym siwe tle. W tym przypadku nasz kontynent bardzo szybko przyswoił sobie środki masowego przekazu. O wiele szybciej niż inne kontynenty, na których zwiększanie popularności tego rodzaju środków masowego przekazu trwało znacznie dłużej. Na przełomie dwunastego oraz trzynastego wieku rozpoczęto masową redakcję gazet. Ten rodzaj medium uznano wówczas za podstawowy środek przekazywania informacji na świecie.

Pozostałe


  • Historia mediów

    W przeciwnym wypadku obecnie nie mieli byśmy tylu rodzajów mediów oraz tak dostępnej wiedzy i środków masowego przekazu. Nie dziwi więc fakt, że media zyskały tak ogromna popularność. Już na kartach historii można było to zaobserwować...

  • Kolejne wydarzenia historyczne

    Obecnie jest to standard oraz podstawa. Gazeta wydawana w Pekinie w siódmym wieku naszej ery była popularna oraz uznana za pierwszym, prawdziwie masowy środek przekazu. Tego rodzaju medium przyjęło się ochoczo, i od tamtej pory rozpoczęto produkcję oraz redagowanie gazet, które zawierały bardzo dużą ilość ...

  • Pierwsze gazety Polskie

    Było to ponad trzysta lat po pierwszy wejściu prasy na tereny Europy. Można powiedzieć, ze Polska nie popisała się pod tym względem. Jednak istnieli ludzie, którzy dbali o rozwój pierwszych polskich gazet. W tym przypadku należy wymienić Władysława Zambrzyckiego, który wznowił redagowanie „Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego”...

  • Copyright @ 20103