Media

Czwarta profesjonalna funkcja

Jednak jak można się domyśleć z biegiem lat została dodana kolejna, czwarta profesjonalna funkcja środków masowego przekazu. W tym przypadku mowa oczywiście o rozrywce. Funkcja tego rodzaju została wyróżniona w 1960 roku przez uczonego Charlesa Wright’a. Twierdził on, że nie należy zaniedbywać rozrywki, która również jest bardzo ważna w naszym codziennym życiu. Od tamtej pory coraz więcej kanałów telewizyjnych oraz radiowych audycji, a nawet gazet posiadało swoiste programy i rubryki odnoszące się bezpośrednio do rozrywki. Co ciekawe, tematyka tego rodzaju została ochoczo przyjęta prze słuchaczy oraz opinię publiczną. Każdy po ciężkim dniu codziennych trudów ma ochotę na chwile relaksu oraz ryz ryki. To właśnie mają zapewnić nam środki masowego przekazu, których po prostu jest to jedna z bardzo wielu funkcji pomagającym nam w codziennych trudach życia. Żaden środek medialny nie może ignorować tego rodzaju funkcji. W przeciwnym wypadku straci on ogromnie na popularności oraz jakości.

Pozostałe


  • Profesjonalna terminologia

    W tym przypadku widzimy, że nie zawsze terminologia mediów może kojarzyć się ludziom z tym, samym. Dlatego określono profesjonalną terminologię tego rodzaju. Oczywiście pasuje ona do obydwu terminów. Wszystko po to, aby uświadomić społeczeństwu że media oraz środki masowego przekazu to jedno i to samo. Oznaczają one wszystkie takie same pojęcia oraz wydarzenia i mogą być...

  • Przywódcy

    W tym przypadku powstały dwa główne rozdaje przywódców, którzy pracują na tle środków masowego przekazu. Jak się okazuje, media to poważne narzędzie nawet przypadku władzy. Nie dziwi iwę fakt, że różnego rodzaju kampanie polityczne są prowadzone za pomocą środków masowego przekazu...

  • Rozsądne użytkowanie

    Wbrew pozorom, nie wszystkie informacje podawane na tacy przez dziennikarzy, Internet i prasę, załugują na naszą uwagę. O ile informacja o poważnej klęsce żywiołowej zasługuje na precyzyjne zrelacjonowanie, to już ta dotycząca wypieków domowej roboty według przepisu babci czy krzywych nóg wschodzącej gwiazdy, która dotąd uchodziła za piękno wcielone...

  • Copyright @ 20103