Media

Cechy charakterystyczne sondaży

W tym przypadku możemy wyróżnić kilka charakterystycznych cech dla tego rodzaju opisywanych w niniejszym tekście metodach badawczych. Sondaże tego rodzaju pozwalają na poznanie różnorodnych typów osobowości. W tym przypadku jednak możemy bezpośrednio oraz precyzyjnie zaliczyć odpowiednie typy osobowości. Jedną z charakterystycznych cechów wszystkich sondaży przeprowadzanych na podstawie środków masowego przekazu z pewnością możemy zaliczyć precyzyjność oraz pokazują w ogóle inne postrzeganie naszego świata społecznego. To pozwala na zupełnie inne spostrzeżenie naszego codziennego życia oraz na wyróżnienie i precyzyjne przypisanie danego osobnika do odpowiedniego typu osobowości. Nie dziwi więc fakt, że ludzie oraz uczeni wykorzystują tego rodzaju opisywane w niniejszym tekście metody badawcze na podłożu środków masowego przekazu. Uczeni oraz psychologowie w tej dziedzinie zgodnie twierdzą, że sondaże mogą w pełnym zakresie zastąpić wywiady oraz eksperymenty. Niestety są bardzo czasochłonne.

Pozostałe


  • Historia mediów

    Wówczas oczywiście wydano pierwszy egzemplarz gazety, która była odręcznie wykonywana na pergaminach. Niestety jak można się spodziewać, nazwanie tego środka przekazu masowym nie było tak do końca prawdą. Zapiski tego rodzaju były dostępne tylko dla zamożnych mieszkańców dworu cesarskiego. Niestety taka byłą hierarchia i każdy musiał się z tym pogodzić...

  • Kolejne cechy sondaży

    Sondaże postaw bardzo często przeprowadzane są po to, aby uzyskać ocenę oraz opinię na dany temat. Oczywiście temat związany jest w bezpośrednim kontakcie z środkami masowego [przekazu. W przeciwnym wypadku nie można by było przeprowadzić tego rodzaju sondaży postaw...

  • Kompetencja dziennikarzy

    Dopasowywanie przedstawianej "rzeczywistości" do ideałów ówczesnej władzy przyczyniły się do tego, że telewizja skutecznie dawała wodzić się za nos, będąc stereowaną i manipulowaną w ten sposób, by transmitowane programy nawet w najmniejszym stopniu nie kolidowały z podstawowymi założeniami rządu i przypadkiem nie...

  • Copyright @ 20103